MENÜ

VÖRÖS KÍGYÓ SZELLEMI MŰHELY
  
           

 

SZEMÉLYRE SZÓLÓ

   MAJA,

   SZÁMISZTIKAI(PITHAGORASZI, HÉBER, ATLANTISZI, KÍNAI)

ELEMZÉSEK, KONZULTÁCIÓK

  személyesen, skypon keresztül is

tel.30-316-4074

email : hajnalura@gmail.com

 

 

MAJA

 

Személyes galaktikus szignatúra: vagyis ki vagy te, mi a dolgod ?

 

A maja rendszerben mindenkinek megvan a saját galaktikus szignatúrája is, ami a születés időpontja alapján határozható meg. Születésnapod energetikai konstrukciója alapján, egy bizonyos energiahullámba, annak egy adott pozíciójába érkeztél. Ez határozza meg a személyes program-mintát.

A Hullám minősége, személyes KIN, a vezető energiák, az energia család, a kapcsolati háló, a harmóniák és rejtett harmóniák alapján meghatározható, milyen feladataid vannak ebben az életedben, megmutathatja gyengeségeidet, erősségeidet, egy adott időszakra érvényes kihívásokat, segítséget nyújt más emberekkel való kapcsolatod kezelésében is. Iránymutatást ad abban is, hogy ezen inkarnációs ciklusod melyik energetikai-programjának megélése által elindított folyamatoknak van kiemelt jelentősége ebben az életedben.

 

Személyre szóló elemzések

 

 

Kíváncsi vagy arra, hogy te milyen vagy a szinkronárium szemszögéből?

Kapcsolatfelvétel: hajnalura@gmail.com

illetve a következő telefonszámon: +36 30 316 40 74

Rövid elemzés:  A  hullám, a terem, a KIN, a vezető energia, harmóniák, az energia család, a kapcsolati háló alapján készített, a lényeget röviden kiemelő elemzés.

Az adott évre, egy adott időszakra vonatkozó elemzés: 

Részletes, mindenre kiterjedő elemzés, a születési, valamint egész életre, illetve az adott időszakra vonatkozó személyes mantrák: 

Kapcsolati elemzés: 

 

Klasszikus számmisztikai elemzések

 

A pitagoraszi,  héber, indiai,  kínai számmisztika és a Magyarországon  atlantiszi, vagy számhoroszkóp néven elterjedt  számmisztikai módszerek alapján.

Kapcsolatfelvétel:

hajnalura@gmail.com

illetve a következő telefonszámon: +36 30 316 40 74

 

 

 

Elemzések maja redszer szerint,

                  számisztikai elemzések

                  Pithagoraszi, héber, atlatiszi, indiai és kínai rendszer alapján

 

 

 

A számisztika szerepe,

 

A számmisztika egy orákulum, csakúgy,mint a Tarot, a Ji-king az asztrológia stb. Orákulumnak vagy divinációnak nevezzükazokat a praktikus eszközök , amelyek iránymutatást adnak a jövőre nézve.

Az számmisztika idő,- helyzetjelző, - jövőbéli iránytű, - személyiség tükör/ ezt nem minden  orákulum tudja/.

Manapság az orákulumok gyakorlatilag mindenki számára hozzáférhetőek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a hozzájuk tarozó belső tudás, a használati útmutató is bárki számára hozzáférhető.

Az orákulumok akkor működnek jól, ha abba a világképbe illesztve használjuk, amelyben, amelyre készültek.

 

 

Az orákulum görög szó, a divináció latin. A különbség: a divinációban benne van a divine, az isten szó. Ami jól tükrözi a világnézeti alapját, a modern és az ezoterikus tudományok, vallásos közötti alapvető különbséget.

Az utóbbi szerint egy felsőbb erő irányítja a világot, ahol univerzális, isteni törvények uralkodnak.

A modern tudomány alapja: Nem hisz a világ isteni rendjében, abban, hogy a világot valami felső erő irányítja., viszont a természeti törvényekben vakon megbízik.

 

 

A számmisztika alapja az egységes hermetikus világkép. Leegyszerűsítve két világkép van: az egyik a materialista, realista , a másik pedig egy olyan világkép, ahol egy felsőbb erő irányítja a világot. Ez utóbbit is két alcsoportra bonthatjuk: a vallásosra, illetve az egységes hermetikus világképre.

 

A materialista, realista  világképjellemzői :

 

Nincs felsőbb erő, aki irányítja a világot.

Nem hisz a világ isteni rendjében.

/ Csak /természeti törvényekben uralkodnak.

Széttöredezett a világ, a természeti törvények, nem nyújtanak a világ minden jelenségére magyarázatot.

Van „igazi” véletlen, s káosz uralja a világot.

Az öt érzékszerv által nyújtott tapasztalatokon keresztül ismerhető meg.

 

 

Vallásos világkép jellemzői:

 

Isten: a legmagasabb tudatosságú lény, akit ismersz, vagy az a közösség ismer és elfogad.

Vallás: Az evvel kapcsolatos hitelvek, „gyakorlatok„ általában egy intézményesült vallásban manifesztálódtak

Papok, papnők: ezen hagyományok „kinevezett”, a közösségben általánosan elfogadott őrzőit, szertartásmesterei.

Az, hogy milyen egy közösség isten képe mindig az adott közösség általános tudatossági szintjéhez igazodik

Jellemzője a hagyományőrzés, amely gyakran már az idők során kiüresedett formákhoz, az eredeti hitelvek, torzult, sérült változataihoz való ragaszkodást jelenti. Az eredeti tanításokat nem olyan adta tovább és/ vagy nem olyan kapta meg, aki a belső tartalmat tudta, ismerte. Az adott közösségben, véleményalakító szerepe miatt fontos hatalmi tényező.

A legtöbb vallás ellenséges a más hitelveket vallókkal szemben, de leginkább saját keretein belüli irányzatokkal.

S ebben az értelemben a ma a nyugati világban uralkodó természettudományos világkép is felfogható egy vallásnak, amelynek éppúgy meg van a papi hierarchiája, az alapvető hittételei és éppoly rugalmatlan, és ellenséges, kiközösítő azokkal, akik egy kicsit többet látnak, az elfogadott kereteken, határokon túl látnak.

 

 

Egységes, hermetikus világkép:

 

Egy felsőbb erő irányítja a világot, ahol univerzális, isteni törvények uralkodnak.

A látszólag széttöredezett világot, láthatatlan szálak kötik össze. Rend van, nincs véletlen. Végső soron minden egy.

Törvényeit Hermész Triszmegisztosz/ Thot/ jegyezte le, a Smaragd táblában. Pl . Ahogy fenn úgy lenn, ahogy lenn úgy fenn.

Ahogy kívül úgy belül, ahogy belül úgy kívül.

Ahogy a mikrokozmoszban, úgy a makrokozmoszban.

 

A világ látásmódja szerint- a világ két részre osztható, van egy látszatrésze, és egy rejett része -a tudományokat feloszthatjuk ezotérikus illetve,  exotérikus tudományokra is.

Exoteria/ jelentése külső , külső kör / : a világ  látszatrészével foglakozik, amely mindenki számára megismerhető, az öt érzékszerven keresztül.

 

Ezotéria, A világnak van rejtett része, amely kizárólag a keresőknek, illetve a bölcseknek tárul fel. Ezt az erre vonatkozó alapvető szándék/ belső késztetés/ mellett, a tudatosság tágulásával, egyre jobban kibontakozó belső érzékelési képességek kialakulása lehetővé teszi.

Ennek a világnak a megismerése során szükségszerűen átalakítjuk önmagunkat.

 

A hermetikus világkép kódnyelvének alapegységei az analógiák, az archetípusok, szimbólumok.

 

Analógiák: a dolgok belső azonosságán alapulnak, láncokat alkotnak,a láncok kapcsolódva bonyolultabb mintákat alkotnak.

 

Archetípusok: ősképek, egy adott szerep „ ideális „ megvalósításának szerepköri leírást tartalmazzák.

Szimbólumok: A dolgok lényegét kifejező jelek.,hangok, ábrák, akár többdimenziós képek stb.

 

Mindháromban közös, hogy önmagukon túlmutatnak, belső rendeződést indítanak el. Szerepük a kommunikációban és a gyógyításban, gyógyulásban is fontos.

 

 

SZEMÉLYES ELEMZÉSEK

 

MAJA

 

Személyes galaktikus szignatúra: vagyis ki vagy te, mi a dolgod ?

 

A maja rendszerben mindenkinek megvan a saját galaktikus szignatúrája is, ami a születés időpontja alapján határozható meg. Születésnapod energetikai konstrukciója alapján, egy bizonyos energiahullámba, annak egy adott pozíciójába érkeztél. Ez határozza meg a személyes program-mintát.

A Hullám minősége, személyes KIN, a vezető energiák, az energia család, a kapcsolati háló, a harmóniák és rejtett harmóniák alapján meghatározható, milyen feladataid vannak ebben az életedben, megmutathatja gyengeségeidet, erősségeidet, egy adott időszakra érvényes kihívásokat, segítséget nyújt más emberekkel való kapcsolatod kezelésében is. Iránymutatást ad abban is, hogy ezen inkarnációs ciklusod melyik energetikai-programjának megélése által elindított folyamatoknak van kiemelt jelentősége ebben az életedben.

 

Személyre szóló elemzések

 

 

Kíváncsi vagy arra, hogy te milyen vagy a szinkronárium szemszögéből?

Kapcsolatfelvétel: hajnalura@gmail.com

illetve a következő telefonszámon: +36 30 316 40 74

Rövid elemzés:  A  hullám, a terem, a KIN, a vezető energia, harmóniák, az energia család, a kapcsolati háló alapján készített, a lényeget röviden kiemelő elemzés.

Az adott évre, egy adott időszakra vonatkozó elemzés: 

Részletes, mindenre kiterjedő elemzés, a születési, valamint egész életre, illetve az adott időszakra vonatkozó személyes mantrák: 

Kapcsolati elemzés: 

 

Klasszikus számmisztikai elemzések

 

A pitagoraszi,  héber, indiai,  kínai számmisztika és a Magyarországon  atlantiszi, vagy számhoroszkóp néven elterjedt  számmisztikai módszerek alapján.

Kapcsolatfelvétel:

hajnalura@gmail.com

illetve a következő telefonszámon: +36 30 316 40 74

 

 

 

Asztali nézet