MENÜ

VÖRÖS KÍGYÓ SZELLEMI MŰHELY
  
           


 

                                    IDŐN KÍVÜLI NAP, A MAJA ÚJÉV KAPUJA

 

 

 

A maja civilizáció, sajátos írás rendszere mellett, fejlett matematikai, asztronómiai tudásáról volt ismert. A maják jól ismerték az Idő törvényeit, a természetes ciklusokat és tudták, hogy az idő nemcsak mértékegység, hanem energetikai program is. Ez a tudásuk egy bonyolult –több, mint egy tucat, különböző célt szolgáló naptár alkotta - rendszer megalkotásában csúcsosodott ki. A maja naptárrendszer alappillére a 13, 28 napos maja holdhónapot tartalmazó naptár és a maják szent naptárának a Tzolkinnak az együttes alkalmazása. A Tzolkin 260 KIN-ből, 13 tónus – számokkal is kifejezett hang – és 20 pecsét és négy szín kombinációjából épül fel. Alapelemei külön-külön is egy fejlődési ciklust írnak le. Együttesen árnyalva, finomítva mutatja meg egy időszakban ható energiák minőségét.

 

 

 

 

A Mayák az újév kezdetét a természetes ciklusokkal összhangban – egy Szíriusz, Vénusz, Nap együttállás kapcsán- határozták meg július 26-ban.(December 31/január 1. semmilyen természetes ciklussal sem esik egybe.) Az előző év utolsó napja azonban július 24.  A kettő közötti napot, azaz július 25-ét, időn kívüli napnak, - zöld napnak- mátrix napnak tartják. A Megbékélés Megbocsátás Napjaként, a Megtisztulás napjaként is ismert.

Az IKN egy szakrális szünet és ünnep mielőtt belemerülnénk a következő év energiájába. Lehetőség megtapasztalni a szabadságot és az időtlenséget. Visszatekinteni, meditálni, gyakorolni a megbocsátást és felkészülni az új ciklusra, az újévre, „programozni” azt.

1992 óta , ezt a napot világszerte a „ A kultúrákon átívelő Planetáris Béke napjaként „ ünneplik, szabadtéri rendezvények, fesztiválok keretében.

 

 Az idei időn kívüli nap (IKN), Fehér Szoláris Tükör

 

 

 

A mostani IKN jellemzői:

Az IKN energiáját, mindig együtt nézzük a következő nap, az Újév energiájával, mert azok együtt dolgoznak, az IKN „ágyaz meg„ az Újév energiáinak. A 20 pecsét egy fejlődési folyamatot ír le. Idén a 18. és a 19. pecsét a tükör és a vihar esik az Időn Kívüli Napra és az Újév napjára.

 

A fejlődési folyamat során több pecsét is jó alkalmat kínál energiáival arra, hogy elengedjük, ami már nem szolgál bennünket, amire már nincsen szükségünk, legyen ez érzelem gondolat, viselkedési minta, emberi kapcsolat. A vihar pecsétje az utolsó ilyen alkalom mielőtt a 20. pecséthez érve „learatjuk”’, amit odáig sikerült beérlelnünk.

A Vihar nevéből kitűnően már nem kíméletesen noszogat bennünket, hogy engedjünk el dolgokat. Nem engedi, hogy továbbra is a szőnyeg alá söpörd őket. Újra és újra felkapja, az arcodba nyomja azokat, egyre erősebben, hogy lépd meg a szükséges változást. S nem teszed végül úgy fog rázni téged, mint egy vihar, amíg „ki nem tépi kezedből”, le nem tépi rólad azt.. Azt tudjuk mindig jobb, ha egy uralkodó energiával együttműködsz, mintha ellenállsz, széllel szemben mész. Az sok kárt, nagy fájdalmat tud okozni.

 

A tükör, ha jól használjuk, megmutatja, hogy mi nincsen rendben, mi az, amit el kell engednünk, amin változtatnunk kell.

 

A Planetáris tónus, azt mutatja, hogy nem nagyon kell majd keresgélni a tükröt, elég nyilvánvaló lesz. Meg fogja mutatni tökéletlenségeinket.  

 

 

S most nézzük meg részletesebben is a tükör energiáinak természetét.                                             

 

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten."(1Kor.13,12)

 

Pál Apostol Korinthosziakhoz írt első leveléből származik ez a közismert mondat, amit a tükör pecsétről szól írás mottójául választottam.

Az idézet arra utal, hogy a világot, itt e földi létünkben – hacsak nem vagyunk nagyon magas tudatossági szinten- az elménk kivetülései által torzítottan látjuk, amelyek általában a valóság, az igazság torzképei, tükröződései.  A torzulás persze lehet apró, de egészen nagy is. Ennek általában egyáltalán nem vagyunk tudatában.A világból csak töredéket ismerünk, s nem látjuk a nagy összefüggéseket, az egészet átható, rendet, azt megalapozó törvényeket.

A tükör pecsétje abban segít nekünk, hogy felismerjük ezeket a torzulásokat, és az egész világot, az Univerzumot átható rendet felismerjük.

A maja pecsétek sorában a tükör a 18. pecsét. Ennek a pecsétnek a cselekvése a visszatükrözés, ereje a végtelenség, lényege a rend.

Egónk a változás ellen van. Számára az ismert rossz is jobb, mint a nem teljesen biztos jobb.  S, hogy számunkra még kényelmesebb legyen a változás elkerülése, különböző ideológiákat gyártunk arra, hogy miért jó az, ami van.  A tükör energiája – a maga sajátos módján- előkészíti kimozdulást, a változást azzal, hogy megmutatja, mi az nem illeszkedik a rendbe, nincs harmóniában, nincs egyensúlyban. 

 

Umberto Eco megfogalmazása szerint : „A világ egy tükörszínpad.”

Életünk során folyamatosan tükrei vagyunk egymásnak minden kapcsolatunkban, még a pillanatokig tartó futó találkozásban is, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk ennek tudatában.

 

A tükör törvényei

 

Több helyen is találkoztam vele, nem tudom, kitől származik az eredeti. Ez az én átdolgozásom szerinti változat.

  1. Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, amit másképp csinálnék, amit megváltoztatnék stb., az bennem van, én nem fogadom el magamban. Lehet ez valamely tulajdonságom, valamely körülmény, illetve olyan korábbi esemény, történés, amelyet még nem dolgoztam fel.

  2. Mindaz, amit más kritizál, amit meg akar változtatni bennem, a körülményeimben, és ez engem sért, bánt, erősen érint, azt nem dolgoztam még fel, nem oldottam meg.
  3. Minden, amit más kritizál, amit meg akarnak változtatni bennem, a körülményeimben, de ez engem nem zavar, azt ők nem dolgozták fel, ők nem fogadták el magukban. A bennük lévő diszharmónia, melyet kivetítenek rám, mert nem tudják feloldani, nem mernek szembenézni vele.
  4. Minden, amit én a másikban szeretek, elfogadok, az magamban is megvan, magamban szeretem, elfogadom. Felismerem magam a másikban, amivel az egylényegűségünk mutatkozik meg.

Minél erősebbek az érzelmi reakciók, annál, sürgetőbb azok tudatosítása, feloldása, hiszen komoly zavart, okoznak az életünkben.

 

                          Hogyan használd ki jól ezt a napot

Egész nap fokozott tudatossággal légy legyen, minden tetted, szavad, gondolatod teremt. Nem mindegy, hogy mit.

Teremts magadnak időt, amikor nyugodt körülmények között, zavartalanul csak erre koncentrálhatsz. Hangolódj rá a nap energiájára.

Csendesedj el. Nyisd meg a szíved, különböző mantrák, joga és egyéb gyakorlatok segítségével. Egy szép zene is sokat segíthet. Majd nézd egy ideig, a nap, illetve a következő nap pecsétjét. Hagyd, hogy az energiájuk hasson rád. Mond el a nap „mantráját” többször.

A Maya szinkronárium rendszere - meghatározott szabályok szerint összeállított - mantrákat ad segítségül az adott nap energiájára történő, minél teljesebben ráhangolódáshoz.

 

 A mantra a KIN szövegszerű jellemzése, ritmikus stílusában a jobb agyféltekét célozza meg, ezért nem baj, ha logikusan nem teljesen értelmezhetőek. Jobb, hogyha egyszer-kétszer hangosan is elmondjuk őket.

A Mantra:

Tökéletesítek, a visszatükrözésért,                                                                                                                                    

Előállítva a rendet.

Lepecsételem a végtelenség mátrixát,

A Megnyilvánulás planetáris tónusával.

Engem a halál ereje vezet utamon.

Galaktikus aktiváló kapu vagyok, lépj be rajtam!

                       

                                                   In  Lak’ech – Én egy másik te vagyok:

                                                                          Atara

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet