MENÜ

VÖRÖS KÍGYÓ SZELLEMI MŰHELY
  
           

 

Teremtés a szív szakrális terében

 

 

Ahhoz, hogy bevonzzuk, megteremtsük, amire vágyunk és ez meg is valósuljon, fontos, hogy tudatosak legyünk e tekintetben is.

A legtöbb tudatos teremtéssel foglalkozó tanítás, útmutató - legyen az  „komolyabb” vagy  kommerszebb - az elme általi teremtéssel foglakozik

 

 

A szív szakrális terében való teremtésről kevesen hallottak. Drunvalo Melchizedek: Élet a szívben c. könyvében  ír ez utóbbiról.

 

A két tudatos teremtés típus nemcsak  módjukban tér el egymástól, hanem a természetük is más. Az elme általi teremtésnél nem vagy egységben, megmutatkozik a kettősség, és az árnyék is megteremtődik, ami valahol felbukkan. A szív szakrális terében történő teremtésnél nincs árnyék.

 

Az elme általi teremtés lépései:

 

 

1. Figyelem. Elménket arra összpontosítjuk, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon./Fáj a térdem, de jó lenne, ha nem fájna, meggyógyulna./

 

2. Szándék. Megfogalmazzuk az erre vonatkozó szándékunkat / Szeretném/ akarom/, hogy a térdem meggyógyuljon./

 

3. Mentális test. Látnunk kell, megvalósultam az adott dolgot. /Látja egészségesnek a térdet./

 

4. Érzelmi test. Érezni kell, hogy milye érzéseket kelt bennünk a megvalósult dolog./ Milyen érzés az egészséges térddel mozogni stb./

 

5. Éteri test, fizikai test. Ezen a szinten is éreznünk kell, hogy milyen a megvalósult terv. Itt nem emóciókat értünk  az érzések alatt, hanem a testérzeteket  /Valódi testérzetnek az egészséges térd érzetét kell keltenie a testben./

 

A szív álmokon, képeken keresztül alkot - a szellem is így kommunikál, dolgozik - s ezek érzéseken is érzelmeken keresztül nyilvánulnak meg. Itt az elme általi teremtéssel  szemben a logikának nincs szerepe, a logika nem korlátoz. A teremtés úgy zajlik, mint az álomban egyik percről a másikra is olyan változások történhetnek, amelyeket hétköznapi ésszel lehetetlennek tartunk. A könyveli példa szerint, ha szíven keresztül imádkozunk az esőért, nyomban esni kezdhet még akkor is, ha előtte egy perccel még egyetlen felhő sem volt az égen.

 

Melcihezedek egy működő módot mutat be könyvében arra, hogyan lehet bejutni a szív szakrális terébe. A kogi mamák /egy kolumbiai törzs matrónái/ által gyakorolt utat nem tartotta a mi világunkban megvalósíthatónak. A lényege az volt, hogy legyél egyedül kilenc napig egy sötét helyen, csak vizet igyál, imádkozzál és ez után biztos, hogy menni fog.

 

A Melchizedek által javasolt módszer

 

Egység lélegzet:

 

1. A szokásos előkészületeket tedd meg a meditációhoz.

2. Jeleníts meg lelki szemeid előtt egy neked kedves, szép természeti helyet, érzékeiddel is fogadd be hely milyenségét

Hagyd, hogy átjárjon a természet, a Földanya iránti szeretet, engedd növekedni, addig  amíg átjárja testedet.

Ekkor fogd a szeretetedet és tedd egy kis gömbbe, küld el a Földanyának

Várd meg, amíg viszonozza szeretetedet, érezd, hogy beáramlik a testedbe. Hagyd, hogy átjárjon.


 

 

Út a szívedbe:

 

A szív szakrális tere a fizikai szíved egy kis pontja.

 

  1. Keresd meg, hogy a tudatod éppen a tested melyik részén tartózkodik.
  2. A tudatodat vezesd a fizikai szívedhez.
  3. Belső hangodra figyelve, keresd meg a bejáratot.
  4. Hagyd, hogy finom energetikai membránon keresztül belépj a szívbe.
  5. Nézz körül, ébredj tudatára annak a hangnak is, amely átjárja a helyet.
  6. Hallgasd ezt a hangot, ha eleget hallottad, akkor bocsásd ki te is.
  7. Keresd meg az átvezetést a harmadik dimenziós valóságba.

 

Egy második meditáció alkalmával keresd meg  a szakrális téren belüli parányi helyet, azt ahol elkezdődik a teremtés. Figyeld meg.

 

A szív szakrális terének hangját valószínűleg nem fogod elsőre megtalálni, ahhoz általában huzamosabb gyakorlás szükséges.

 

 

 

 

A tükörről

 

 

 

Umberto Ecco megfogalmazása szerint : „ A világ egy tükörszínpad”.

 

Életünk során folyamatosan tükrei vagyunk egymásnak minden kapcsolatunkban, még a pillanatokig tartó futó találkozásban is, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk ennek tudatában.

 

Spirituális beállítottságú emberektől gyakran hallani, amikor egy általuk megélt konfliktusról beszélnek, hogy: Tükröt tartottam, nem tetszett neki, ezért bántott, rám támadott. Valótlan, igazságtalan dolgokat vágott a fejemhez, azért mert nem hajlandó szembesülni azzal, amit az általam tartott tükör mutatott neki.

 

 

 

Ahhoz, hogy jól használjuk a tükröt, jól értelmezzük, hogy mit mutat segítséget nyújtanak a tükör törvényei.

 

1. Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, amit másképp csinálnék, amit megváltoztatnék stb., az bennem van, én nem fogadom el magamban. Lehet ez valamely tulajdonságom, valamely körülmény, illetve olyan korábbi esemény, történés, amelyet még nem dolgoztam fel érzelmileg mentálisan.

2. Mindaz, amit a más kritizál, amit meg akar változtatni bennem, a körülményeimben, és ez engem sért, bánt, erősen érint, azt nem dolgoztam még fel, nem oldottam meg.

3. Minden, amit más kritizál, amit meg akarnak változtatni bennem, a körülményeimben, de ez engem igazából nem érint, azt ők nem dolgozták fel, ők nem fogadták el magukban. A bennük lévő diszharmónia, melyet kivetítenek rám, mert nem tudják feloldani, nem mernek szembenézni vele.

4. Minden, amit én a másikban szeretek,elfogadok az magamban is megvan, magamban szeretem, elfogadom. Felismerem magam a másikban, amivel az egylényegűségünk mutatkozik meg.

Minél erősebbek az érzelmi reakciók, annál, sürgetőbb azok tudatosítása, feloldása, hiszen komoly zavart, okoznak az életünkben.

 

 

 

 

Szeretet –szerelem

 

Szeretet

 

A görögöknek a szeretetre négy  szavuk van, amelyeket a szeretet vagy amit mi annak hívunk fajtái fedi le : az agape, filia, eros, epitumia.

 

Epitumia az a fajta „ szeretet” amikor a másikra rátapadunk, teljesen birtokolni akarjuk, amikor szinte megfojtjuk a szeretetünkkel,  Elvesszük előle a levegőt, az élet-mozgás terüket beszűkítjük.

 

Eros a kölcsönös vonzerőt jelenti, nemcsak a másik nem iránti vonzalmat, a barátaink, haverjaink iránti vonzalmat is. Azt, amikor jól érezzük magunkat valaki társaságában.

 

Filia az a fajtája a szeretetnek, amikor szellemi, intellektuális téren is megértik egymást az emberek. Szellemi téren is vonzódnak egymáshoz, alapvetően azonos vagy hasonló elveket vallanak, értékeket követnek, hasonló a világnézetüket.

 

Agapét,  feltétel nélküli szeretetnek, krisztusi szeretetnek is szoktuk nevezni. Ez a szeretet mindent, mindenkit elfogad, ítélkezés mentes. Agape a forrás, Isten szeretete szeret és nem értékel,. Nem  zár ki senkit, a szeretetből.

 

 

Szerelem

 

 

Az Osho Zen tarot kártya nagy arkánumának VI., szeretők lapjához füzött magyarázat :

 

Az, amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma - a földtől egészen az égig. A legalsóbb szinteken a szerelem nemi vonzerő. Sokunk megragad ezen a szinten, mert társadalmi neveltetésük mindenféle elvárásokkal és elfojtásokkal terhelte meg nemiségünket. A legnagyobb probléma a szexuális szerelemmel az, hogy soha nem lehet tartós. Csak ha elfogadjuk ezt a tényt, leszünk képesek ünnepelni a szexualitást azért, ami valójában - akkor örömmel üdvözöljük, ha megtörténik, és hálával búcsúzunk tőle, ha elmúlik. Így ahogy egyre érettebbé válunk, lassan képesek leszünk megtapasztalni a nemiségen túli szerelmet, és tisztelni a másik páratlan egyéniségét. Lassan megértjük, hogy partnerünk gyakran csak visszatükröz minket: mélyebb énünkből feltűnő, eddig ismeretlen arcainkat tükrözi vissza felénk, és ezzel segíti kiteljesedésünket. Ez a szerelem szabadságon alapul, nem pedig szükségen és elvárásokon. Szárnyai egyre magasabbra és magasabbra emelnek minket a mindent Egyként megélő egyetemes szerelem felé.

 

"Három dolgot kell megjegyezni: a legalacsonyabb szintű szerelem a szex; ez a fizikai szint. A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása pedig az együttérzés. A szex a szerelem alatt helyezkedik el, az együttérzés pedig fölötte: a szerelem épp középen van. Nagyon kevés ember tudja, hogy mi az a szerelem. Az emberek kilencvenkilenc százaléka sajnos azt hiszi, hogy a szex a szerelem. Pedig nem. A szexualitás állatias. Természetesen ott rejtőzik benne a lehetőség arra, hogy szerelemmé fejlődjön, de az önmagában még nem szerelem, pusztán egy lehetőség. Ha éberré, tudatossá és meditatívvá válsz, akkor a szexualitásodat szerelemmé tudod változtatni. És ha a meditációd teljessé, abszolúttá válik, akkor a szerelem együttérzéssé alakul. A szex a mag, a szerelem a virág, az együttérzés pedig az illat. Buddha definíciója szerint az együttérzés az szerelem plusz meditáció. Amikor a szerelmed nem csupán egy vágy a másik iránt, nem csak egy szükség; amikor szereteted adáson alapul, és nem egy koldus, hanem egy császár szerelme; amikor szerelmed nem követel cserébe semmit, és kész arra, hogy pusztán az adás öröméért adjon - akkor add még hozzá ehhez a meditációt, és a tiszta, valódi illat megjelenik. Ez az együttérzés. Az együttérzés fölött semmi nem áll."

 

 

Asztali nézet