MENÜ

VÖRÖS KÍGYÓ SZELLEMI MŰHELY
  
           

 

A MAJA NAPTÁRI RENDSZER

HULLÁMVARÁZS MEDITÁCIÓK

VÖRÖS KÍGYÓ HULLÁM

SZEMÉLYES GALAKTIKUS SZIGNATÚRA

ELEMZÉS

 

 

A maja kalendárium alapjai

 

A  történelem  során a Közép-Amerika területén kialakult magas civilizációk egyike volt a maja civilizáció. A maják a Plejádok, magyarul Fiastyúk csillagkép egyik csillagáról a Mayaról eredeztetik magukat. A Plejádok, – csakúgy mint a Sziriusz – a mi galaxisunknak, a Tejútrendszernek egyik kisebb központja, jó néhány csillagrendszer keringési pályája igazodik hozzá /is/. Igaz ez a mi napredszerünkre is.

 

A maja civilizáció „kronovizióra” épült: jól ismerték a természetes ciklusokat: a ránk ható földi és univerzális energiákat, azok természetét és azt is, mely időszakokat, milyen természetű erők határoznak meg.  Ezt a tudásukat egy olyan matematikai rendszerben képezték le, amely egyidejűleg több összekapcsolódó ciklus-számítást alkalmazott és fraktálokon alapul. A fraktálok, olyan önhasonló alakzatok, amelyeket egy matematikai formulával lehet leírni, s ahol a kisebb rész felnagyítva, olyan struktúrát mutat  mint a nagyobb rész, részek.

 

Az erre vonatkozó ismereteiket megörökítették, a piramisaikon, különböző tárgyaikon és más – az európai hódítok által nagy részben elpusztított-írásos emlékeiken.

Ez az – idővel kapcsolatos kozmikus törvények ismeretén alapuló – tudásuk teljesen lenyűgöző és ez emeli ki őket – nemcsak a korabeli – a magas kultúrák közül.

A maja naptári rendszer alapja a 13/20-as fraktál, a jelenleg uralkodó rendszerünk 12/60-as fraktálja helyett.

José Arguelles szerint – akinek úttörő szerepe volt ennek a régi tradíciónak a megújításában rendszer „a Galaktikus Standard Idő harmonikus mérője. A GST olyan négy-dimenziós harmonikus mérték, ami a három-dimenziós asztronómiai értékek és mértékek relativizmusa fölé emelkedve azokat önmagával összhangban integrálja. Ezért nevezzük szinkronáriumnak és nem kalendáriumnak.”

A szinkronárium tulajdonsága, hogy az elmét a Galaktikus Standard Időhöz rendeli, emígyen a használóit mind mentális, mind pedig spirituális értelemben az evolúcióban előre mozdítva

 

A maja kalendárium felépítése

 

Ez a rendszer tartalmaz egy 260 napos szent naptárt, a tzolkint, a 365 napos polgári naptárt, a haabot, és a hosszú számítást.

 


 

Tzolkin

A tzolkin 4 darab, 13 napos és 20 napos ciklus kombinációja. A tzolkin 260 napból, 20 darab 13 KIN-t tartalmazó hullámból áll. A Kin – idő-energia-realitás – az alapegység, amely egy adott nap /időszak/ speciális energiáit jeleníti meg egy tónus és egy pecsét együtteseként. S nagyon tisztán mutatja a maják azon felfogását, hogy az idő nemcsak mértékegység, hanem program is.

A KIN elnevezése három szóból áll. Az első szó a négy napos Föld-energia ciklus színe. A második szó a 13 napos galaktikus ciklushoz társuló név. A harmadik szó a 20 napos szoláris energia ciklus jelképének(pecsét) neve.

 

A tzolkin összesen 13 tónus – számokkal is kifejezett hang – és 20 pecsét kombinációjából épül fel. A tónusok galaktikus energiák hordozói, a pecsétek pedig az ebből a speciálisan a Földre vonatkozó programoké.

4-4 hullám alkot egy nagyobb egységet – palotát, termet, összefoglalva az adott hullámok közös természetét. Pl. az első a születés vörös terme.

4-4  Kin alkot egy harmóniát, illetve rejtett harmóniát tovább árnyalva a képet.

A  napok is négy szakaszból állnak. A tzolkin alapjául szolgáló egységeknek megfelelően a napokat is tovább bonthatjuk  még kisebb egységekre, illetve egyre nagyobb időt befogó, valamilyen közös programot hordozó egységeket is képezhetünk.

 

Haab

 

A Haab a maya naptár második szintje. Ez 365 nap hosszú és megfelel a Föld Nap körüli keringésének. Ez 18 db 20 napos hónapnak, és 1 db 5 napos hónapnak felel meg. Ha a tzolkint és haabot két egymásba illeszkedő kerékként nézve képzeljük el, az év egy bizonyos napjának  52 évenként van azonos KIN-je.

 

Hosszú számítás

 

A hosszú számítás a harmadik szint. Ez a következőképpen épül fel:

- alapegysége: a KIN, azaz egy nap

- vinál = 20 kin

- tun = 18 vinál (360 nap)

- katun = 20 tun (7 200 nap)

- baktun = 20 katun (144 000 nap)

 

13 baktun tesz ki egy teremtési ciklust. A legutóbbi teremtési ciklus i.e. 3114/3113 augusztus 13-án indult, és 2011/2012 december 21-én ér véget. Itt meg kell jegyezni hogy az évszámokban való eltérés azon alapul, hogy a kezdő évet nulladiknak vagy elsőnek vesszük-e. A mi kultúránkban azt nevezzük első évnek, amikor valaki vagy valami már elérte az első évét de még nem töltötte be a másodikat. Egy más logika szerint az első év a nullától az első év betöltéséig tartó időszak. Ez a probléma már felmerült a 2. évezred fordulója kapcsán is. A maja naptár hosszú számításának a  Gergely-naptárra konvertálása sem egyszerű dolog, ezért abban is eltérőek az álláspontok, hogy ez a decemberi időpont a jó-e, vagy a következő év februárjának közepén, esetleg más időpontban ért véget jó néhány ciklus a piktunnal bezárólag.

 

A hosszú számítás még tovább folytatódik: piktun, kinchiltun, kalabtun, alaatun, s végül a hablatunnal zárul, ami már 16,4 milliárd évnek felel meg. A maják a piramisaikon rendre felvésték ezeket a ciklusokat és mellettük feltüntették az adott időszakokra vonatkozó jellemzőket, azok lényegét. A bonyolult maja írás glif-(maja hieroglifa)rendszerének egyre alaposabb megismerése során még teljesebb kép bontakozik ki arról, hogy a maják mennyire jól ismerték nemcsak a földi hanem a galaktikus ciklusokat is. Például a mai tudományos közfelfogás is a hablatun kezdetére teszi az ősrobbanást.

 

Mantra

 

A lényeg és a legfontosabb  a szinkronáriumi minőség: az, hogy alkalmazása  tudatosságunk magasabb szintre hangolásával segít abban, hogy az elkülönültség mintáinak követése helyett egységben és harmóniában legyünk az Univerzummal, benne a Földdel s így persze saját magunkkal is.

Mit kell ehhez tenni?

 

A Maya szinkronárium rendszere meghatározott szabályok szerint összeállított – az adott nap pecsétjének, tónusának, vezető energiájának lényégét tükröző – mantrákat használ ahhoz, hogy az adott nap energiájára minél teljesebben  ráhangolódhassunk.

 

A mantra a KIN szövegszerű jellemzése, ritmikus stílusában a jobb agyféltekét célozza meg, ezért nem baj ha a logikus gondolkodásunkkal nem teljesen értelmezhetőek. Jó, hogyha egyszer-kétszer hangosan is elmondjuk őket. Fontos ilyen formában is tudatosítani, hogy egy adott szoláris energia egy adott galaktikus erővel kombinálva milyen strukturális egységet hoz létre.

 

A maja kalendárium rendszerével több nagyon jó magyar nyelvű oldal is foglakozik, ahol a napi mantrák szövege megtalálható:

 

www. rinri.hu

http://.tzolkin.mindenkilapja.hu

 

Meditáció

 

Egy napnak, vagy időszaknak a szinkronáriumban leírt energiáira való ráhangolódásnak fontos eszköze a meditáció is. Az egyéni és a csoportos meditáció is nagyon hatékony, a közösen végzett – már csak az ott jelenlévő energiák sokszínűsége, a szinergia miatt is nagyon erős hatású lehet. Ezt megtehetitek velünk együtt is a „Maja Hullámvarázs Meditációk” keretében.

A meditációk segítenek abban, hogy észrevegyük, megtaláljuk azokat a  konkrét személyes témákat amiket felhoz a hullám energiája és dolgozzunk azokon. Lehetnek olyan témák amikről különböző szinteken tudomásunk van,  és lehetnek olyanok is amelyek meglepetésként érnek bennünket.

 

A tudatosabb hozzáállás azért is jó, mert a hullám által jelzett energiák mindenképpen hatnak ránk és mint minden ilyen globális, szoláris energiát megélhetjük személyesen fényesebben  vagy árnyékosabban is. Amennyiben ezt tudatosabban tesszük akkor több esélyünk van arra, hogy az adott napból, az adott időszakból a legjobbat hozzuk ki, még ha ez a jó néha nem is jelent mást, mint hogy csökkentjük a rossz megéléseink intenzitást, hosszát.

 

Az  is nagyon jó, hogy ha valamely célunk, folyamatban lévő tervünk megvalósításának egyes lépéseit is igazítani tudjuk a hullámokhoz és a hullámokon belüli adott napok energiájához. Vannak időszakok, amelyek kedvezőek egy projekt elindításához, vannak, amelyek jók információ gyűjtéshez, tárgyaláshoz, értékeléshez, döntéshozatalhoz, vannak amelyek a manifesztáció különböző szakaszaihoz jók. Az utolsó két nap pedig már a nagy tanulságok levonásáról szól,  az esetleges „aha” élményekről – amikor például rájöhetünk arra, hogy „ha ezt korábban így csinálom, így nézem, mennyivel egyszerűbb lett volna…; vagy hogy is nem vettem észre idáig…”– illetve élvezzük vagy nem élvezzük a megtapasztalásaink eredményét feltöltekezve, átérezve a „megszerzett” tudásunk eredményeit,  és egyben ráhangolódva  – a lehetőleg magasabb minőségben való – továbblépésre, az új kihívásokra.

 

A „Hullámvarázs meditációkról” részletesebben

 

A meditációk két részből állnak. Az első rész: vezetett meditáció, s ezt követi az adott időszak szinkronárium szerinti jellemzőinek ismertetése.

 

A meditációk időpontja minden hullám 7., rezonáns tónusú napja. A rezonáns tónus, mint a  hullám középpontja különleges erő, irányítja az összhangot, ösztönöz.

 

Minőségei: energetikai feltankolás, az erővel való feltöltődés ideje, csatlakozás az univerzális energiahálózatra, különleges hatalom, a valóság elfogadása és önelfogadás, közvetlen összeköttetés a forrással, összeköttetés párhuzamos energiákkal, a polaritásokat együttes egységbe integrálja, a szellemi és érzelmi energiák együttesének (két agyfélteke) tudatos használata.

 

A meditáció rezonáns tónusú napokon való megtartásának előnye az is, hogy tudatosíthatjuk, hogy a hullám milyen témát hozott fel, merre indultunk el, s a következő manifesztációs szakasz előtt még korrigálhatunk, s az ezt követő manifesztációs szakaszra feltöltekezhetünk megfelelő mennyiségű, minőségű energiával.

A vezetett meditációk segítenek abban, hogy mindenki megtalálja az adott időszak energetikai-program palettájából azokat, amelyek nála aktuálisan fontosak, segít tudatosítani, értelmezni az adott időszak eseményeit, történéseit.

Időről-időre vendégelőadók is segítenek ebben.

 

A meditáción való részvételhez a helyszín befogadóképessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Ezt megtehetitek a következő email címen:

lenkeyd@vipmail.hu

illetve telefonszámon: + 36 30  316  4074

A részvétel díja 1.500 Ft.

 

 

 

Személyes galaktikus szignatúra: vagyis ki vagy te, mi a dolgod ?

 

A maja rendszerben mindenkinek megvan a saját galaktikus szignatúrája is, ami a születés időpontja alapján határozható meg. Születésnapod energetikai konstrukciója alapján, egy bizonyos energiahullámba, annak egy adott pozíciójába érkeztél. Ez határozza meg a személyes program-mintát.

A Hullám minősége, személyes KIN, a vezető energiák, az energia család, a kapcsolati háló, a harmóniák és rejtett harmóniák alapján meghatározható, milyen feladataid vannak ebben az életedben, megmutathatja gyengeségeidet, erősségeidet, egy adott időszakra érvényes kihívásokat, segítséget nyújt más emberekkel való kapcsolatod kezelésében is. Iránymutatást ad abban is, hogy ezen inkarnációs ciklusod melyik energetikai-programjának megélése által elindított folyamatoknak van kiemelt jelentősége ebben az életedben.

 

 

Vörös kígyó hullám, mint folyamat

 

1: Mágneses vörös kígyó: A hullám fő témája.

 

Felmerül bennünk az igény arra, hogy megújuljunk, újjászülessünk. Itt nemcsak a fizikai testünk megújításáról van szó , hanem arról is , hogy itt a földi , fizikai létezésünk minőségében is megújuljunk.

 

Teljesen elfogadjuk, ezt a fizikai testben lévő életünket a választott, anyagi, szociális  körülményekkel, a testi adottságokkal. Megtapasztaljuk, amit csak testben lehet megtapasztalni. Fontos, hogy szellemünk teljesen megérkezzen a testünkbe, mert akkor lehetünk igazán sikeresek az életünkben. S a szellem és test közötti kommunikáció, együttműködés harmonikus legyen, mert akkor vagyunk a megfelelő időben a megfelelő helyen.

 

Előkerülhetnek szexualitásunk kérdései is, s az, hogy e szexuális energiáinkat, hogy tudjuk magasabb szinte használni.

 

Az okkult partner sárga harcos segítségét abban, hogy legyen bátorságunk meglátni a problémákat, s egy nagyobb szabású változás elindításról határozni.

 

2. Lunáris fehér világáthidaló:

 

A vezető energia  a tükör segítségével megláthatjuk, hogy mi az amit el kell engednünk, le kell zárnunk, be kell fejeznünk, mi azt amit ki kell egyensúlyozni, ahhoz , hogy újjászülethessünk.

 

3. Elektromos kék kéz:

Megkeressük, megkapjuk mindazt az információt, ami szükséges testi, lelki, szellemi gyógyulásunkhoz, megújulásunkhoz. S maga a kommunikációnk is „gyógyulhat”, nemcsak testünk és szellemünk közötti, hanem a másokkal való is.

 

4. Önálló sárga csillag:

 

Harmóniába rendezhetjük az életünk darabjait, saját magunk részeit. Lecsupaszíthatjuk magunkat, legalábbis egy időre, hogy a szerepeink álarcait letéve, megláthassuk a bennünk lévő csillagmagot / a magasabb tudatosságot/, hogy ez legyen a harmóniánk alapja.

 

5. Felhangos vörös hold:

 

Visszaemlékezhetünk igaz önvalónkra, arra, hogy mi is a célja ennek a földi életünknek, s mi a földi küldetésünk végső célja. Előjöhetnek a régen megszerezett tudásunkkal, tapasztalatainkkal kapcsolatos információk. Észrevehetjük, hogy hol vannak blokkok az áramlási rendszereinkben, tekintve az energia bármely megnyilvánulási formáját./ érzelmek, információk, testnedvek stb./

 

6. Ritmikus fehér kutya:

 

Segítséget kaphatunk, életünk, érzelmi életünk rendbetételéhez, hiszen az érzelmek, fontos jelző szerepet töltenek be, a test kommunikál így a szellemmel.

Megmutatkozik, hogyan kezeljük az érzelmeinket. Kiderülhetnek érzelmi életünk visszonánsságai. terítékre kerülnek különböző szeretetkapcsolataink minden szinten / agapé, filae, erosz /. Előtérbe kerül az is, hogy, milyen a szeretet adási, illetve, elfogadási képességünk, s az is, hogy hogyan állunk önmagunk szeretetével.

 

7. Rezonáns kék majom:

 

A forrás energiájával feltöltekezve, a bennünk lévő játékosságot segítségül hívva gyakorolhatjuk a „ mágiát” elindítva  a megújult önmagunk , életünk testet öltésének folyamatát.

 

8. Galaktikus sárga ember:

 

Támogatást kapunk ahhoz, hogy legyen elég bátorságunk az idáig megálmodott elhatározott megújulást teljesen végig is vinni. Bölcsességünkre támaszkodva kezünkbe vegyük a sorsunk irányítást, hogy ne legyünk a körülmények, a környezetünk áldozatai.

 

9. Planetáris vörös égenjáró:

 

Kifejezhetjük szabadon testi, lelki, szellemi szinten i megújult önmagunkat, a bennünk lévő sokszínűséget, a régi ideológiától mentesen, az univerzális törvényeket ismerve, minden más élőlényre figyelemmel, szeretettel kommunikálva.

 

10. Szoláris fehér varázsló:

 

Megnyilváníthatjuk a megújult önmagunkat, más projektet, amely kifejezi isteni természetünket. Társteremtői minőségünk teljes teljében lehetünk.

 

 

11. Spektrális kék sas:

 

A sas energiái, megmutatjuk, hogy amit idáig teremtettünk, ami megnyilvánult, mennyire van összhangban a nagyobb egésszel, az egyetemes törvényekkel, a Föld fejlődésével. S utolsó simításokat végezhetünk a művön.

 

12. Kristályos sárga harcos:

 

Lesz bátorságunk, hogy másoktól kérdezve megtudjuk, tisztázzuk, a folyamat során mit rontottunk el, s szembe nézzünk ezekkel. Az egész folyamatot átgondolva , tudatosítva nagy „ Aha, „ rájöttem,megvan élményekhez juthatunk, s olyan kulcsokat kaphatunk így a további fejlődésünkhöz, amelyet akár kvantumugrásszerű változást hozhatnak.

 

 

13. Kozmikus vörös föld:

 

Betakaríthatjuk annak a gyümölcseit, amit teremtettünk, kicsit megpihenhetünk élvezve azt. Attól függően, mennyire voltunk sikeresek édesebb vagy fanyarabb az a gyümölcs. S erőt gyűjtünk egy újabb fejlődési ciklus meg kezdéséhez, vagy a pedig ahhoz, ezt a mostani ciklus újból végigjárjuk, úgy , hogy legközelebb átmenjünk a „vizsgán”.

 

 

Minta elemzés

 

 

Galaktikus szignatúra:

Születési dátum 1961.05.05. KIN 82. önálló / négy / fehér szél

Vezető energia:  fehér tükör, analóg partner: önálló föld, antipodiális partner: önálló sárga ember, okkult partnerek: önálló és ritmikus szél, galaktikus és planetáris vihar.

Terem: az átmenet északi palotája  - a halál terme

Hullám kék vihar

Harmónia: 21/ sárkány, szél, éjszaka, mag/

Rejtett harmónia: 45 /föld, tükör, vihar, nap/

Kodon: öröm, szív

Család: szél, kéz, éjszaka, mag

Krono-pszi: KIN 113, szoláris, vörös égenjáró

Vezető energia: felhangos vörös hold, analóg energia: szoláris kék éjszaka, antipodiális KIN:  szoláris fehér világáthidaló, okkult partnerek: szoláris és planetáris csillag, szoláris, felhangos égenjáró.

Terem: Lángolás kék nyugati palotája ereje

Hullám: vörös kígyó – az életerő ereje

Harmónia 29. / égenjáró, varázsló, sas, harcos

Rejtett harmónia: 37./ kígyó,áthidaló, kéz, csillag

Kodon: szív-szív

Színek:

A terem, a pecsét színe is fehér. A hullám színe pedig kék, ezek jellemzői következnek :

Észak

a FEHÉR színével megjelenítve

 

A NEMES SZÍV NYUGALOMBAN TARTEgy Északi napon a fő energia bensőséges. Az Észak a téllel és éjféllel rezonál. A belső finomulás során az egyén elméjébe vándorol. Az Észak erőteljes intellektussal és kritikus értékeléssel függ össze. Színe a fehér, amely végső soron nem is szín. Észak tartózkodó és óvatos magatartást, továbbá érzelmi távolságtartást jelent. Totemállata a bivaly, annak adománya a tisztaság. Ez a Sámán birodalma, emlékeztetve minket a szellemvilággal való kapcsolatunkra.
A tömegvonzás minden esetben a vonzással, sosem a hárítással függ össze. Összehúzza az anyagot és súlyt ad neki. A négy erő leggyengébbike. A tömegvonzás irányítja a tömör test mozgását, mint a bolygókét, csillagokét és a galaxisokét. A tömegvonzás ereje messzire hat.

A I CHING-ben Északot az 52. hexagram, „Csendben maradni – A Hegy” testesíti meg.
Hegy lenn és hegy fenn.
„Pihenésnek ideje van, mert a lendület elérte természetes végét.”
Az elcsendesülés, a belső üresség közelgésének folyamata. Az elme és a szív hullámok nélküli tükörré válik. A fizikai és egyéni formánktól való elvonatkoztatásunkról szól a hat vonal elemzése. A lábujj, a láb, a csípő és keresztcsont, a törzs és állkapocs ellazítása vezet a hatodik vonalhoz, jelezve az utazás végét.

„A nemes szív nyugalomban tart. Jó szerencse.”

Eme állítás az erőfeszítés beteljesülését jelzi, ami meghozza a lecsendesedést. Nemcsak az önmagán belüli, hanem az egészhez való viszonyában történő megadást is jelöli.

Az ego leköszönt, a csepp eltűnt az óceánban – eggyé vált vele.

 • Hadd élvezd időtlen meditációdat!
 • Hadd élvezd elmélkedésedet!
 • Hadd élvezd a dolgok fontolgatását!
 • Hadd élvezd a dolgok szemügyre vételét!
 • Hadd élvezd a dolgok latolgatását!
 • Hadd élvezd a dolgok mérlegelését!
 • Hadd élvezd tűnődéseidet!
 • Hadd élvezd ábrándozásaidat!
 • Hadd élvezd mélázásaidat!
 • Hadd élvezd merengéseidet!
 • Hadd élvezd gondolataidat!
 • Hadd élvezd vizsgálódásaidat!
 • Hadd élvezd álmodozásaidat!
 • Hadd élvezd mélázásaidat!
 • Hadd élvezd a dolgok felismerését!

Nyugat

a KÉK színével megjelenítve

 

A SZERÉNYSÉG, ÉS AZ ALKALMAZKODÁS A FEJLŐDÉS TITKAA Nyugati nap fő energiája a világgal, mint egésszel való egyesülésről szól. A másokhoz fűződő kapcsolatunk kerül előtérbe. Nyugat az a hely, ahol elveszítjük egónkat, ahol az ihlet születik, ahol állandóan új világok jönnek létre. A Nyugat színe a kék, a fenség és az egység visszatükröződése, határtalan égbolt és hatalmas óceán. Nyugat a naplemente és az ősz időszakához kapcsolódik, amikor a nap vagy évszak eredményei élvezetének adjuk át magunkat. Totemállata a medve, erőt, emelkedettséget szimbolizálva. Nyugat magabiztos és erős, nem fél megadni magát a létezésnek, kész az elengedésre, hogy együtt mozogjon az élet hullámával, hívogató, nyílt, hajlandó arra, hogy eltűnjön, ahogyan az ego. Nyugat a négy irány legtitokzatosabbika – az átváltozás folyamatos, mint egy meglepő és alkotó kölcsönhatás játéka.

 

A I CHING-ben a Nyugat a 46. hexagramban nyilvánul meg, „Felfelé irányuló energia - Szándék”

A gyengéd szellő(erdő) alul és a fogékony Föld fenn.
Az életben rejlő növekedés ereje a gravitáció fölé emelkedik. Az életnedv erejével folyni, egy, az isteni akarattal harmóniában élni. Aki a szellem hívását követi, az a teljesség felé lebeg. Ez egy függőleges emelkedés. A legfontosabb az erőteljes és irányadó egyénekkel találkozni. Rajtuk keresztül találkozol a jövőddel. Ők húznak a végzeted, lehetőségeidet megélése irányába. Az elégedetlenkedés minden habozása ellenére átalakulásod és előremozdulásodra csábít. A centripetális erő hajt téged állandó rázással.

„A szerénység, és az akadályokhoz történő igazodás a fejlődés törvénye”

Bizalom és őszinteség a felfelé irányuló fejlődés forrásai. Az ígéretes nagyszerű siker előfeltétele az állhatatosság, kitartás, a lépésről lépésre történő kibontakozás és az egész folyamat figyelmes követése.

Kék

 • Teljesüljön a bőség öröme benned!
 • Legyen meg gazdaságod élvezete benned!
 • Teljesüljön kincseid öröme!
 • Teljesüljön a szerencse boldogsága benned!
 • Legyen meg a javaid élvezete!
 • Legyen meg a fényűzésed öröme benned!
 • Legyen meg a pénz élvezete benned!
 • Teljesüljön a vagyon öröme!
 • Teljesüljön a jómód boldogsága benned!
 • Legyen meg a tulajdonlás élvezete!
 • Teljesüljön a pazar bőség öröme!
 • Legyen meg a jómód boldogsága benned!
 • Teljesüljön a birtokaid élvezete!
 • Legyen meg a lényeg boldogsága!
 • Legyen meg a jólét élvezete benned!
 •  

 

Hullám kék vihar:

A te pecséted a kék vihar hullám negyedik tagja, ezért a vihar hullám céljainak megvalósításáért dolgozol, a magad és az emberiség, a Földanya javára is.

A 13 tagból álló hullámok egy fejlődési folyamatot írnak le. Röviden következzenek az egyes állomások feladatai e szempontból.

1.Mágneses  kék vihar: Hatalmas erővel kitör a vihar. A konfliktusok, az asztal alá söpört rendellenességek, disszonanciák nagy erővel jönnek felszínre.

2. Lunáris sárga nap: Az eddigi fejlődésünk eredményeit, a termést a vihar megrostálja, megmutatja, hogy mi az ocsú és mi a búza.

3. Elektromos vörös sárkány: Beszerzünk információkat arról, hogy a rostán fennmaradt magokból, melyeket vessük el, melyekből lehet a legjobb termés. Milyen feltételeket biztosítsunk a magoknak, hogyan gondozzuk, tápláljuk a növényeket.

4. Önálló fehér szél: Meghatározzuk, hová, milyen formában, mennyi magot vetünk el, hogy a legszebb termést kapjuk, figyelemmel az univerzális és szellemi törvényekre.

5. Felhangos kék éjszaka: Meghozzuk a döntést, jóváhagyjuk a tervet, s a megvalósításhoz szükséges energiákat iderendeljük, hogy bőségre vonatkozó elképzeléseinket valóra tudjuk váltani.

6. Ritmikus sárga mag: Kiválogatjuk a hibás vagy időközben megsérült magokat, ha kell, pótoljuk a hiányzókat, a megnézzük, hogy minden rendben van-e a talajjal, megvan-e minden szükséges eszköz, egyéb feltétel az optimális vetéshez. Alkalmazkodunk az időközben megváltozott feltételekhez is.

7. Rezonáns vörös kígyó: Elvetjük a magot, és az kicsírázik. Az eredeti növény magban tárolt esszenciájából új élet születik. Újra kiteljesedhet az esszencia, a szellem egy élő fizikai testben.

8. Galaktikus fehér világáthidaló: A kihajtott vetést kiegyelljük, ami felesleges, ami nem hoz szép termést, azt kihúzzuk.

9. Szoláris kék kéz: Nagyot nőttek a növények. Felszínre kerülnek hiányosságok, amelyek nélkül nem lesz a termés olyan, mint amilyenre vágyunk. Orvosolnunk kell ezeket.

10. Planetáris sárga csillag: Nemsokára arathatunk, megszemléljük a vetésünket, mennyire szép, milyen lesz a termés, mennyire válnak valóra elképzeléseink. Milyen lesz munkánk gyümölcse. Örülünk-e vagy csalódottak vagyunk.

11. Spektrális vörös hold: Visszaemlékezve a bennünk lévő tudásra, mindent megteszünk, amit még lehet, hogy a termés a lehető legjobb legyen. Gondoskodunk arról, hogy elegendő vízhez jusson az érő növény, s ennek érdekében a víz folyamatos áramlását, gátló akadályokat feltérképezzük és elhárítjuk.

12. Kristályos fehér kutya :Visszatekintve beugrik, kikristályosodik, hogy mit kellett volna másként csinálnunk. Ha több szívet viszünk bele, ha hűségesebbek, kitartóbbak vagyunk, ha jobban figyelünk az érzéseinkre, akkor sokkal jobb lett volna a termés, vagy legalább is sokkal harmonikusabban éltük volna meg az egész folyamatot.

13. Aratunk, magtárba tesszük a termést. Megünnepeljük munkánk eredményét vagy szomorkodunk, ha elégedetlenek vagyunk.

Személyre szóló elemzések

 

 

Kíváncsi vagy arra, hogy te milyen vagy a szinkronárium szemszögéből?

Megrendelheted az elemzést az alábbi email címen: lenkeyd@vipmail.hu

illetve a következő telefonszámon: +36 30 316-4074

Rövid elemzés: 3000Ft. A  hullám, a terem, a KIN, a vezető energia, harmóniák, az energia család, a kapcsolati háló alapján készített, a lényeget röviden kiemelő elemzés.

Az adott évre, egy adott időszakra vonatkozó elemzés: 2000Ft

Részletes, mindenre kiterjedő elemzés, a születési, valamint egész életre, illetve az adott időszakra vonatkozó személyes mantrák: 8000Ft

Kapcsolati elemzés: 3000Ft

 

 

Asztali nézet